Zakelijk doneren

Zakelijk doneren

Zakelijk doneren

Met uw financiële steun levert u een belangrijke bijdrage aan de topklinische zorg in Twente. Zonder financiële steun van het bedrijfsleven is realisatie van deze doelstelling  absoluut niet mogelijk. U kunt kiezen uit de volgende ondersteuningspakketten:

  • 3.000,= euro per jaar gedurende drie jaar
  • 5.000,= euro per jaar gedurende drie jaar
  • 7.000,= euro per jaar gedurende drie jaar

Het is tevens mogelijk bijzondere afspraken te maken rond uw sponsoring (tailor made pakket).

U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat of met één van de bestuursleden. Wil uw bedrijf doneren? Vul dan het informatie-aanvraag formulier hiernaast in. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Fiscale aftrekbaarheid giften

U kunt een gift op twee manieren doen: periodieke gift(en) of niet-periodiek gift(en). Voor alle giften geldt dat deze met schriftelijke bewijzen (bijvoorbeeld bankafschrift, overeenkomst) op verzoek van de Belastingdienst moeten kunnen worden aangetoond.

U doet privé een periodieke gift

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het volledige bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt derhalve geen drempel- en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten u en Stichting Hartcentrum Twente de gift vastleggen in een overeenkomst. Wij hebben de benodigde overeenkomst voor u beschikbaar. Gebruik onze overeenkomst “Periodieke gift in geld”  als u minimaal 5 jaar (wettelijke vereiste) een gift in geld wilt doen. Het formulier kunt u per e-mail bij ons opvragen.

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar ons wordt overgemaakt? Het formulier “Betalingsvolmacht” kunt u per e-mail bij ons opvragen.

U doet privé een niet periodieke gift

U mag het bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt wel een drempel- en een maximumbedrag voor ‘gewone’ giften.

Het drempelbedrag voor ‘gewone’ giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Gift door/via uw rechtspersoon (bijvoorbeeld BV/NV)

U kunt ook via uw rechtspersoon schenken aan Stichting Hartcentrum Twente. Deze giften kunnen (volledig) in mindering worden gebracht op het fiscale resultaat. Daar zijn wel 3 voorwaarden aan verbonden namelijk:

  • het moet gaan om schenkingen aan een ANBI (Stichting Hartcentrum Twente heeft de ANBI-status);
  • de schenking bedraagt niet meer dan de helft van de winst; en
  • de schenking is niet hoger dan € 100.000.

Disclaimer: De inhoud van deze publicatie is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Raadpleeg voor het nemen van beslissingen altijd uw adviseur. Ondanks dat deze publicatie met uiterste zorg is samengesteld aanvaarden uitgever, redactie, auteurs, noch (het bestuur van) Stichting Hartcentrum Twente enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, drukfouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan

    Waar zoek je naar?